Warunki pobytu

Regulamin obiektu

Godzina Zameldowania: 15:00 | Godzina Wymeldowania: 11:00

W celu zapewnienia Państwu udanego wypoczynku i uniknięcia nieporozumień prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.  

Potwierdzenie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu. 


REGULAMIN OBIEKTU

 1. Pokoje wynajmowane są na doby. 
 2. Potwierdzenie rezerwacji pokoju następuje po wpłaceniu 20% zadatku w terminie 48 godzin od złożenia rezerwacji. W przypadku braku wpłaty zadatku w podanym czasie, rezerwacja ulega anulowaniu.
 3. Pobyt w D.W. ADA rozpoczyna się o godzinie 15.00 w dniu przyjazdu a kończy się
  o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu. 
 4. Możliwość opuszczenia pokoju po godzinie 11:00, lub wcześniejszego przyjazdu należy uzgodnić z zarządcą D.W. ADA.
 5. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00. 
 6. Zachowanie Gości nie powinno zakłócać spokoju innych osób. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowującym się agresywnie, naruszającym spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nieprzestrzegającym powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi zarządca obiektu ma prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat. Zarządca nie jest zobowiązany wówczas do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu. 
 7. Gość D.W. ADA winien uregulować należność za pobyt najpóźniej w dniu przyjazdu,
  w trakcie meldowania, gotówką lub kartą płatniczą. Do zameldowania wymagany jest dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość. 
 8. Goście w dniu przyjazdu otrzymują do swojej dyspozycji komplet kluczy, który zobowiązani są zwrócić zarządcy w dniu wyjazdu. W przypadku zagubienia lub ich zniszczenia Goście ponoszą opłatę w wysokości 150 zł. 
 9. Zabranie ze sobą zwierząt domowych należy uprzednio uzgodnić z zarządcą D.W. ADA. Obsługa ma prawo odmówić udostępnienia miejsca noclegowego gościom, którzy zabrali ze sobą zwierzę domowe do obiektu wcześniej tego nie uzgadniając. Psy przez cały czas muszą być trzymane na smyczy, a załatwiać się poza terenem ośrodka. 
 10. Gość D.W. ADA ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione przez zwierzę. 
 11. Przedmioty pozostawione przez gościa po opuszczeniu pokoju na prośbę gościa mogą być odesłane na jego koszt pod wskazany przez niego adres. W innym przypadku, po trzech dniach od daty wyjazdu gościa z D.W. ADA, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych. 
 12. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokoju nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących stworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do pokoju łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu. 
 13. Prosimy o dbanie o wynajęty pokój, o wyłączanie zbędnego oświetlenia, zamykanie okien i zakręcanie wody. 
 14. Bezpłatna wymiana ręczników następuje po 4 dniach pobytu. Wymiana bielizny pościelowej po 7 dniach pobytu. 
 15. W budynku D.W. ADA obowiązuje kategoryczny zakaz palenia tytoniu (dotyczy również balkonów).
 16. Wszelkie usterki urządzeń znajdujących się w pokoju należy zgłaszać natychmiast obsłudze. Gość, który umyślnie lub przez niewłaściwe użytkowanie zniszczy wyposażenie pokoju lub obiektu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszty.
 17. Wcześniejszy wyjazd gościa z przyczyn niezależnych od zarządcy D.W. ADA nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie. 

ZASADY ANULOWANIA REZERWACJI

Zadatek do rezerwacji anulowanej najpóźniej do 21 dni przed terminem przyjazdu zostanie odesłany do rezerwującego - po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem obiektu.

Galeria